Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 december is de dag van de Vrijwilligers. De Dag van de Vrijwilligers is een initiatief van de Verenigde Naties. Deze dag staat ook wel bekend als International Volunteer Day en wordt in de rest van de wereld gevierd op 5 december. In Nederland wordt de Dag van de Vrijwilliger op 7 december gevierd. De dag van de vrijwilliger werd dit jaar ook door stichting
VOAW gevierd.

Tijdens de viering werd er stil gestaan bij de belangrijke rol van vrijwilligers en het belangrijke werk dat zij verrichten. Ook kwamen de vrijwilligers aan het woord, die vertelden over hun ervaringen als vrijwilliger en hun drijfveren om vrijwilligerswerk te verrichten. Daarnaast was het ook een gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe bestuur.

Als een vrijwilligersorganisatie is VOAW afhankelijk van de inzet, motivatie en ondersteuning van haar vrijwilligers. De vrijwilligers van VOAW zijn werkzaam in het kader van verschillende projecten zoals de projecten STP, Gelijkwaardige positie mannen en vrouwen, aanpak seksueel geweld en integratie ondersteunend optreden.
Mede door haar vrijwilligers is stichting VOAW in staat om een bijdrage te leveren aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen en meisjes in kwetsbare posities.

De vrijwilligers van VOAW zijn:
 – Bereid om anderen te ondersteunen
 – Geïnteresseerd in het activeren en motiveren van anderen
 – Bereid een cultuur sensitieve en intersectionele benadering te hanteren
 – Een belangrijke brug tussen de maatschappij en de leefwereld van onze doelgroep
Stichting Voice of All Women dankt al haar vrijwilligers voor hun inzet en harde werk.

Leave a comment

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

en_USEnglish