Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gedragscode en klachtenregeling VOAW

Stichting Voice of All Women (VOAW) is een grassroots-organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen en streeft naar de versterking van de weerbaarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van vrouwen afkomstig uit gemarginaliseerde en gesloten gemeenschappen. De doelgroep van VOAW bevindt zich vaak in kwetsbare posities. Vanwege de kwetsbare positie van onze doelgroep is het daarom van belang dat partijen die namens VOAW werken, hun werkzaamheden overeenkomstig de gedragscode van VOAW uitvoeren. De intentie van VOAW is om te zorgen voor een werkomgeving die professioneel is en vrij van intimidatie, vijandigheid of andere overtredingen die het functioneren, welzijn of de waardigheid van een individueel persoon zouden kunnen aantasten. Ongewenst gedrag (verbaal, fysiek, of visueel) zal niet worden getolereerd.

De gedragscode vermeldt de kernwaarden van VOAW en het gedrag dat VOAW verwacht van partijen die voor of namens VOAW werken, deelnemen aan de activiteiten van VOAW of op enigerlei betrokken zijn bij de activiteiten van VOAW. Het doel is om een richtlijn te bieden voor een integere manier van werken en biedt daarbij tevens bescherming naar eigen collega’s, partners, de doelgroep en derden waarmee wordt samengewerkt. Met de gedragscode hopen wij zorg te kunnen dragen voor:

– De sociale en fysieke veiligheid van alle partijen die voor of namens VOAW werken, deelnemen aan de activiteiten van VOAW of op enigerlei betrokken zijn bij de activiteiten van VOAW

– Het voorkomen van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag waaronder: seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld.

Klachtenbeleid- en procedure

VOAW streeft ernaar een goede en veilige omgeving te creëren waarin haar opdrachtnemers, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en deelnemers van de activiteiten van VOAW, zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ondanks dit streven kan er soms een klacht ontstaan. Met deze regeling wil VOAW een zorgvuldige behandeling van klachten waarborgen. In onze Klachtenbeleid- en procedure leggen we verder uit waar en hoe je (mogelijke) klachten veilig kunt melden en welke stappen wij ondernemen als organisatie indien wij een melding ontvangen.

Vertrouwenspersoon

Heb je hulp nodig of twijfel je over het doen van een melding? Voor support en advies kun je terecht bij ons onafhankelijke vertrouwenspersoon Dayanara Medina:

E-mail: dmedina1976@gmail.com

Telefoon: 06 – 47323124

De vertrouwenspersoon is telefonisch beschikbaar op maandag van 09.00 – 17.00 uur en woensdag van

09.00 – 12.00 uur.

Documenten

Vind hier onze:

– Gedragscode
– Klachtenbeleid- en procedure

De gedragscode van VOAW is een levend document en zal periodiek worden geëvalueerd onder meer om te bezien of de Gedragscode nog voldoende up to date is en wellicht aanpassing behoeft.

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

en_USEnglish