Skip to content Skip to footer

VOAW VOAW zet zich in voor de emancipatie, participatie, integratie en zeggenschap van vrouwen en meisjes uit gemarginaliseerde gemeenschappen. We willen bijdragen aan een inclusieve, veilige en gezonde samenleving en geloven dat de gelijkwaardige positie van vrouwen een essentieel onderdeel van een dergelijke samenleving betreft.

VOAW tracht middels haar activiteiten de emancipatie en participatie van gemarginaliseerde vrouwen en meisjes te bevorderen.

voiceofallwomen.org

Het opheffen van (sociale) barrières en het toegang verschaffen tot (sociale) voorzieningen zijn hierbij instrumenten. 

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch