Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De stichting heeft verschillende projecten ontwikkeld en heeft een divers werkveld. De werkwijze van VOAW verschilt per project. Wel zijn er enkele punten die kenmerkend zijn voor de werkwijze van VOAW. De kernpunten van de werkwijze van VOAW zijn:

Werken met het concept popular education

Van 2016-2018 werd in samenwerking met Movisie een groep community workers van VOAW getraind in de methode Popular Education en vijf technieken om gemeenschappen aan te zetten tot acties die de gezondheidssituatie van hun gemeenschap verbeteren. Community workers zijn vaak sleutelfiguren uit hun gemeenschap. Zij kunnen sneller de dialoog aangaan om zo tot de kern van de echte problemen te komen. Er is sprake van een horizontale relatie tussen de community worker en de betreffende gemeenschap. De levenservaringen van de deelnemers staan centraal en onderwerpen worden gezamenlijk gekozen en niet van bovenaf opgelegd. Popular education wordt tevens gekenmerkt door activiteiten die de participatie van de deelnemers vereisen zoals het maken van bijvoorbeeld kunst of muziek. In deze twee aspecten van cultuur en gemeenschap ligt de kracht van het project. De kracht van popular education is met name te vinden in de aspecten van cultuur en gemeenschap. Popular education is inmiddels een belangrijk/essentieel aspect van de werkwijze van VOAW en wordt gehanteerd bij bijna al onze projecten.

<iframe width=”626″ height=”352″ src=”https://www.youtube.com/embed/kOouwlmbcyA” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>(1) Popular Education: Onderwijs in de taal van het volk – YouTube

Dialoogbijeenkomsten

Onze dialoogbijeenkomsten worden gekenmerkt door een informele setting/huiselijke sfeer. Trainers maken het onderwerp in kwestie bespreekbaar in een reeks bijeenkomsten. Elke bijeenkomst worden de gesprekken dieper en opener

Nazorg op maat

After the conclusion of each project a trajectory of personalised after care is applied. VOAW and its trainers and volunteers  actively stay in touch with the project participants. VOAW has discerned that this period of after care is crucial because many participants still require guidance and coaching after the ending of a project. Through this process of after care, VOAW is able to further assist the participants and provide sustainable results. 

Inclusieve benadering

Hoewel VOAW zich inzet voor de emancipatie van vrouwen en meisjes hanteren wij een inclusieve benadering bij de werving van deelnemers voor onze projecten. VOAW heeft ook geleerd van het verleden en heeft haar werkwijze aangepast. In het verleden waren er vrouwen die jarenlang naar bijenkomsten kwamen maar geen zichtbare verandering doormaakten. Dit kwam omdat hun omgeving niet mee veranderde en de groepen vaak homogeen waren. Dit heeft invloed gehad op de werkwijze van VOAW. De omgeving van de doelgroep van VOAW moet openstaan voor de emancipatie van vrouwen. VOAW vindt daarom, dat mannen, jongeren en gezinnen ook moeten worden betrokken bij het proces. Het is van belang dat ook mannen en jongens voorlichting krijgen en onderdeel vormen van de dialoogbijeenkomsten. Tevens is culturele diversiteit een belangrijk aspect van onze bijeenkomsten. In de ervaring van VOAW maakt dit de dialoogbijeenkomsten meer succesvol. Als er slechts mensen van één etnische groep aanwezig zijn kan dit leiden tot geslotenheid. Culturele diversiteit leidt in de ervaring van VOAW tot meer openheid en tevens tot meer creativiteit en oplossingen. 

Cultuur-sensitieve benadering

VOAW heeft een groot netwerk van trainers en vrijwilligers die afkomstig zijn uit gesloten en gemarginaliseerde gemeenschappen. Onze organisatie bezit als gevolg veel kennis over bepaalde gebruiken en gewoontes en kan deze kennis gebruiken bij onze aanpak.

Ervaringsdeskundigen

De trainers en vrijwilligers hebben te maken gehad met dezelfde problematiek en barrières als onze doelgroep. Zij kunnen daardoor dichtbij de doelgroep komen, naast hen staan en vandaaruit hen ondersteunen.

Intersectionele benadering

VOAW hanteert ook een intersectionele aanpak. VOAW onderzoekt en bekijkt welke vormen van onderdrukking, uitsluiting en achterstelling plaats kunnen vinden als gevolg van bepaalde machtsstructuren en kijkt hierbij naar verschillende aspecten. Een voorbeeld zijn laaggeletterde vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Deze groep vrouwen kan op basis van ofwel hun gender, hun vluchtelingenstatus, of hun laaggeletterdheid sociale vormen van uitsluitingen ondervinden. De combinatie van deze factoren maakt deze groep nog kwetsbaarder en vergt een specifieke aanpak. VOAW houdt rekening met deze factoren.  

Bottom-Up/Grassroots en participatieve benadering

De werkwijze van VOAW kenmerkt zich door de expertise van ervaringsdeskundigen en de bottom-up/grassroots en participatieve benadering van de organisatie. Vanwege de bottom-up benadering van VOAW wordt voorkomen dat er slechts over de doelgroep wordt gesproken maar niet MET de doelgroep. Het is van belang dat de doelgroep goed wordt betrokken bij het emancipatieproces en dat er wordt voorkomen dat bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien in dit proces. VOAW geeft een stem aan haar doelgroep.

Partnership and collaboration with other institutions and organisations[2]

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van VOAW is partnerschap en samenwerking. VOAW werkt samen met andere organisaties en instellingen die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen uit gemarginaliseerde gemeenschappen.

Binding met professionals/leergang voor professionals

VOAW biedt trainingen en advies aan over gesloten gemeenschappen aan instanties en instellingen zoals de gemeente, GGZ, GGD. 

In the yearly work programme, the goals and method are elaborated by using the SMART concept to define activities, the reach of our target audience and the desired goals.

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch