Skip to content Skip to footer

VOAW’s De primaire doelgroep van VOAW zijn vrouwen en meisjes uit gemarginaliseerde groepen: vrouwen met een migratie achtergrond en vrouwen met een vluchtelingenachtergrond met daarbij vooral aandacht voor vrouwen die de Nederlandse taal niet spreken, oudere vrouwen, vrouwen in isolement, vrouwen die laaggeletterd zijn, vrouwen met lichamelijke/geestelijke beperkingen, vrouwen die getraumatiseerd zijn, vrouwen die gender gerelateerd- en seksueel geweld mee hebben gemaakt, vrouwen die potentiële slachtoffers zijn van schadelijke traditionele praktijken, vrouwen met een sociaaleconomisch zwakke positie en vrouwen zonder sociale vangnet. VOAW’s secondary target audience are men and boys from marginalised groups. Men are asked to be involved in the empowerment process of women in order to achieve sustainable change.

“Empowering women, engaging men”

voiceofallwomen.ORG

De secondaire doelgroep zijn de mannen en jongens uit de gemarginaliseerde groepen. Mannen worden meegenomen in het proces van empowerment van vrouwen om duurzame veranderingen te kunnen realiseren. VOAW heeft immers ervaren dat louter investeren in vrouwen niet de gewenste verandering zal brengen op een community level. Jongeren krijgen ook expliciet de ruimte en verantwoordelijkheid om de verandering die de stichting nastreeft te realiseren.

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch