Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Taboes doorbreken: VOAW X Erasmus Universiteit

Drie sessies tijdens de Student Wellbeing Week

Het afgelopen jaar organiseerde Voice of All Women (VOAW) op de Erasmus Universiteit drie bijeenkomsten binnen het Schadelijke Traditionele Praktijken project. Deze drie sessies, ingebed in de Student Wellbeing Week van de Erasmus, waren gericht op het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen. Dit initiatief was belangrijk in onze inzet voor de studentengemeenschap, waarbij thema’s als consent, seksualiteit, discriminatie, kolonisatie, en (traditionele) genderrollen aan bod kwamen.

Tijdens de interactieve sessies, waar een diverse groep internationale studenten aan deelnam, stond mentale gezondheid centraal. Studenten, zowel internationaal als nationaal, deelden openlijk ervaringen over culturele shock, financiële uitdagingen, studiedruk, heimwee, huisvestingssituaties, hogere familieverwachtingen, bi-culturele dilemma’s en identiteitscrisissen.

De studenten kwamen met concrete oplossingen, zoals het vergroten van cultureel bewustzijn, versterken van gemeenschapsopbouw, het verlagen van drempels voor hulpzoekenden, verbeteren van mentale gezondheidsinformatie, meer promotie van bronnen op de campus, en het implementeren van reguliere soortgelijke sessies voor studenten om hun uitdagingen te bespreken.

Deze impactvolle sessies toonden aan dat studenten een veilige ruimte nodig hebben voor deze dialogen en benadrukten het belang van voortdurende inspanningen om open discussies te bevorderen. Met de studenteninput blijft VOAW actief betrokken bij het doorbreken van taboes, strevend naar een omgeving waarin open gesprekken worden gestimuleerd.

Leave a comment

VoiceofAllWomen © 2024. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

en_USEnglish