Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seksueel en gendergerelateerd geweld bespreekbaar maken bij vluchtelingenvrouwen en (zorg)professionals

Seksueel en gendergerelateerd geweld komt veel voor bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. Het geweld kan zich voordoen in land van herkomst, tijdens de vlucht en/of in Nederland. In alle drie de situaties lopen vluchtelingenvrouwen een hoog risico om slachtoffer te worden van het geweld. Seksueel misbruik en andere vormen van geweld hebben vaak ernstige gevolgen voor het verdere leven van slachtoffers, zowel lichamelijk als psychisch. Zonder de juiste hulp kunnen slachtoffers levenslang last hebben van de gevolgen. Het is daarom belangrijk dat slachtoffers zich bewust zijn, de gevolgen herkennen en daarvoor passende hulp krijgen. Stichting Voice of All Women (VOAW) heeft een methodiek ontwikkeld om seksueel geweld bespreekbaar te maken en laagdrempelige psychosociale hulp te bieden aan vrouwen die naar Nederland zijn gevlucht. Deze methodiek is in de afgelopen jaren in de regio Rijnmond succesvol ingezet bij meer dan 600 vrouwen uit Afghanistan, Iran, Syrië en Palestina. Door middel van deze methodiek wordt met een veilige en groepsgewijze aanpak het gevoelige thema van seksueel geweld onder de vrouwen met een vluchtelingenachtergrond bespreekbaar gemaakt en verbinding gelegd met zorgverleners. 

Pharos heeft ruim 30 jaar ervaring met het toegankelijk maken van zorg voor vluchtelingen en zorgprofessionals trainen in cultuursensitief werken. Daarbij heeft Pharos veel kennis en ervaring met het doen van actie-onderzoek en wetenschap en praktijk aan elkaar te verbinden. Binnen dit project bundelen VOAW en Pharos hun krachten om de methodiek van VOAW om seksueel en gendergerelateerd geweld bij vluchtelingenvrouwen bespreekbaar te maken te verrijken, uitvoeren, onderzoeken en te verspreiden. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw en wordt geïmplementeerd in de periode oktober 2020 tot en met maart 2022. Het doel van het project is:

  • Preventie van psychisch klachten als gevolg van seksueel en gendergerelateerd geweld. 
  • Verminderen van risico op (herhaling van) seksueel en gendergerelateerd geweld.
  • Vergroten van kennis en interculturele vaardigheden van (zorg)professionals die ondersteuning bieden aan vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel en gendergerelateerd geweld.
  • Verbeterde toegang en meer passende zorg en ondersteuning voor deze vrouwen. Door meer kennis en bewustzijn over preventie, impact en mogelijkheden voor zorg bij seksueel en gender-gerelateerd geweld bij vrouwen met een vluchtelingenachtergrond en bij (zorg)professionals. 

Resultaten
De (online) training voor (zorg)professionals heeft plaatsgevonden in het voorjaar 2021. Tijdens twee dagdelen zijn de professionals getraind in kennis over seksueel geweld bij vluchtelingenvrouwen en hebben ze kennis en vaardigheden opgedaan over cultuursensitief werken. Na de training zijn de professionals gekoppeld aan een van de bijeenkomsten in de reeks van de methode. De (zorg)professionals geven dan samen met de trainer voorlichting over het zorgaanbod, waardoor de kennis over de mogelijkheden van deze dienstverlening toeneemt. De eerste hiervan hebben al plaatsgevonden en de deelnemende professionals hebben ook feedback gekregen van de trainers van VOAW op cultuursensitief werken.

De eerste twee reeksen groepsbijeenkomsten met de vrouwen in Rotterdam zijn gestart in juni en afgerond in juli. De laatste twee reeksen, met deelnemers uit Ridderkerk, gaan in augustus van start en worden in september afgerond. Na afronding van de bijeenkomsten wordt er nazorg op maat geboden door de trainers en vrijwilligers van VOAW. Ook hier zullen de aanwezige professionals weer terugkoppeling krijgen.

Daarnaast is het actieonderzoek naar het effect van de methodiek lopend. De data-verzameling is gestart met individuele interviews met zorgprofessionals en deelnemers. De interviews met de trainers zijn gepland. Tevens is de eerste focusgroep met deelnemers geweest (in de vorm van een PLA-bijeenkomst) en staat de tweede focusgroep gepland na afronding van de reeksen in september. Voor beide groepen is een vervolg focusgroep, vier tot zes maanden later, in de planning.

Tot slot wordt er gewerkt aan de methodiekomschrijving met input van al het bovenstaande en zullen we binnenkort van start gaan met de voorbereidingen voor de eindconferentie die gepland staat voor 2022.

Aanbod
In deze gids vind je preventieve interventies voor het versterken van de preventieve gezondheid en veerkracht van vluchtelingen.

VoiceofAllWomen © 2023. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch