Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sinds de uitbraak van het corona virus in 2020, heeft VOAW verschillende projecten geïnitieerd voor kwetsbare doelgroepen in de regio Rotterdam-Rijnmond om de verspreiding van het virus terug te dringen, bewustwording te creëren over huiselijk geweld en kindermishandeling, én om armoede als gevolg van corona terug te dringen. De projecten hebben VOAW nog meer in contact gebracht met kwetsbare vrouwen, gezinnen en ouderen. Gedurende deze projecten heeft VOAW een ‘behoefte analyse’ gedaan om nog beter te begrijpen wat de doelgroepen aan ondersteuning nodig hebben. Met deze analyses in hand zal VOAW haar werk voortzetten zolang het corona virus er is. Recent zijn we van start gegaan met het project Corona Treft Kwetsbare Ouderen in Rotterdam. Dit project is gericht op het voorkomen en verminderen van het sociaal isolement van ouderen met een migranten of vluchtelingenachtergrond. VOAW constateert dat ouderen uit gemarginaliseerde gemeenschappen disproportioneel hard zijn getroffen door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen en dat deze groep in een versterkt isolement is geraakt. Middels dit project verbinden wij vrijwilligers aan kwetsbare ouderen uit geïsoleerde gemeenschappen. De vrijwilligers kunnen de ouderen ondersteunen door middel van het doen van boodschappen, door een wandeling te gaan maken, de ouderen te verbinden aan welzijnsorganisaties en door regelmatig te kijken hoe het gaat met de ouderen. We hebben geconstateerd dat het vooral in deze periode belangrijk is om contact te onderhouden met ouderen en om te voorkomen dat zij in isolement raken. Neem contact met ons op als je ook als vrijwilliger aan de slag wilt om ouderen te ondersteunen. 

VoiceofAllWomen © 2023. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch