Skip to content Skip to footer

VOAW constateert en dit wordt ook in onderzoeken bevestigd dat vrouwen vaak slachtoffer zijn van isolement, huiselijk en seksueel geweld, gender gerelateerd geweld en schadelijke traditionele praktijken (STP). Tegelijkertijd heeft VOAW de overtuiging dat juist vrouwen een essentiële rol spelen in het creëren van een veilige en vreedzame samenleving. Om deze kracht van vrouwen los te maken en te kunnen inzetten richt VOAW zich op de empowerment van vrouwen. In dit proces worden mannen en jongens bewust betrokken. Het is noodzakelijk dat zij mee veranderen, dat zij zich anders gaan verhouden tot vrouwen om de noodzakelijke ruimte te creëren voor vrouwen om zich te ontwikkelen en te emanciperen. VOAW geeft dan ook heel specifiek de verantwoordelijkheid van de stichting in handen van jongeren. Zij zijn de toekomst en VOAW gelooft dat zij daadwerkelijke verandering kunnen genereren.

“Youth, taking the responsibility to end harmful traditional practices”

voiceofallwomen.ORG

VOAW is vanuit haar ontstaansgeschiedenis een organisatie die heel dicht bij haar doelgroep staat; het kunnen delen van ervaringen en cultuur vormen hiervoor de basis. VOAW onderscheidt zich hiermee van andere organisaties, ervaringsdeskundigheid wordt ingezet, VOAW weet gesloten gemeenschappen te bereiken en deze open te breken. VOAW heeft een groot netwerk van trainers en vrijwilligers die afkomstig zijn uit gesloten en gemarginaliseerde gemeenschappen. Als gevolg weet VOAW deze groepen makkelijker te bereiken. Cultuursensitiviteit is het begrip dat hierbij past.

Vanuit haar multiculturele achtergrond is VOAW sterk gemotiveerd verbindingen te leggen tussen enerzijds lokaal en anderzijds internationaal actief zijn als organisatie. Er is al ervaring opgedaan met partnerschap in projecten in Afghanistan. Het inzetten van in Nederland opgedane kennis en ervaring in internationale projecten vormt een belangrijk element van de visie van VOAW. VOAW zoekt en vindt met haar visie aansluiting bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en haar Agenda 2030 goal 5: Achieve gender equality and empower all woman and girls. Daarbij wordt het kernprincipe van Leave No One Behind omhelst en toegepast om de meest gemarginaliseerde gemeenschappen te bereiken en bij te dragen aan bestrijding van ongelijkheid in de maatschappij.

Verder zoekt VOAW aansluiting bij het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, VN Vrouwenverdrag (cedaw) en met name Recommendations 28, 30 en 32, VN verdrag inzake rechten van het kind (uncrc), Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad inzake vrouwen, vreden en veiligheid, het VN Vluchtelingenverdrag (UNCRC)het Wereld gezondheidsorganisatie (who) en (UNHCR), The World Health Organisation (WHO) and UN Women.

VoiceofAllWomen © 2023. All Rights Reserved.

Development by EmadIT / Photography by WhiteMoodStudio

nl_NLDutch